Skillnad mellan strömtransformator och potentiell transformator - Skillnad Mellan

Skillnad mellan strömtransformator och potentiell transformator

Huvudskillnad - Aktuell transformator vs potentiell transformator

Strömtransformatorer och potentiella transformatorer är enheter som tillåter oss att mäta stora strömmar och spänningar utan att orsaka skador på mätanordningarna. De huvudskillnad mellan strömtransformator och potentiell transformator är att strömtransformatorer använder en transformator för att minska strömmen genom sina sekundära spolar medan potentiella transformatorer använder en down-down-transformator för att minska potentialskillnaden över sin sekundära spole.

Vad är en strömtransformator

En strömtransformator är en enhet som kan användas för att mäta stor strömmar i en dirigent. Det är en transformator, där ledaren vars ström mäts fungerar som transformatorns primära lindning. En ringformad "kärna" går runt ledaren och sekundärlindningarna är gjorda runt denna ring. När strömmen genom den "primära" ledaren ändras förändras magnetfältet som induceras på ringen. Detta medför att magnetflödet ändras över sekundärspolen, vilket inducerar en ström på sekundärspolen.

För en transformator, strömmar i primär och sekundär spolar (