Hur man förbättrar skrivstilen - Skillnad Mellan

Hur man förbättrar skrivstilen

Förbättra vår skrivstil hjälper dig att skicka information tydligare och kommunicera bättre med dina läsare. Några tips och tips presenteras här för att förbättra skrivstilen.

Det finns två grundläggande sätt att förbättra dina skrivförmåga de läser och skriver.

Läsning

Att läsa andra författares arbete hjälper dig att observera och olika skrivstilar och deras funktioner. Var uppmärksam på meningsstrukturen, ordvalet och skriftens flöde. När du fortsätter läsa kan du skilja skillnaden mellan bra skrivande och dåligt skrivande. Då kan du identifiera funktionerna i dessa två typer av skrivning och använda / undvika dem i ditt skrivande.

Skrift

Att läsa andras arbete ensamma hjälper inte dig att förbättra ditt skrivande. Du kommer inte att kunna förbättra din skrivstil utan att du fortsätter att skriva.


 

Nu ska vi titta på några tips för att förbättra skrivstilarna.

Hur man förbättrar skrivstilen

Känn din grammatik

Din läsning kommer att flöda smidigt om du följer rätt grammatikstrukturer på engelska. Om du är ny på att skriva eller om du inte har skrivit någonting under en längre tid, var noga med att titta på några grammatikstrukturer.

Lär dig engelska grammatik och ordförråd Online

Välj ord försiktigt

Engelska har ett stort antal liknande ord. Men vart och ett av dessa ord kan ha olika konnotationer. Så det är viktigt att du väljer det ord som är mest lämpligt för ditt sammanhang. Detta hjälper dig att kommunicera den exakta känslan eller situationen.

Försök att undvika överanvända ord som bra, dåliga och fula. Försök att vara mer exakt. Till exempel kan du använda ord som soligt, användbart, snällt, charmigt, oskyldigt, etc. i stället för bra, beroende på sammanhanget.

Använd rätt språk

Huvudsyftet med att skriva ska vara att göra din text så tydlig och koncis som möjligt. Med hjälp av formellt och litterärt språk kommer din språkkunskap att visas, men hur använder du förhöjda språk om dina läsare inte kan förstå vad du säger? Så, använd alltid enkla och raka språket skriftligt.


Undvik långa meningar

Att undvika långa meningar är ett annat sätt att göra din text enklare och läsarevänlig. Det bästa sättet att göra detta är att göra två eller flera korta meningar från den långa meningen. Men det betyder inte att du bara ska använda korta meningar i en text. Försök att använda en kombination av korta och långa meningar. Men läs alltid den långa meningen för att se till att meningen är tydlig.

Undvik repetition

Upprepning är ett annat vanligt stilistiskt fel som gjorts av många författare. Denna upprepning av ett ord eller en idé kan ibland vara oavsiktlig. Till exempel är "en nybörjare som saknar erfarenhet" en redundant fras eftersom nybörjare redan betyder att han eller hon inte har erfarenhet.

Använd Punctuation Korrekt

Se alltid till att du har använt interpunktion korrekt. Teckenfel kan ibland ändra betydelsen av en hel mening eller fras. Sådana fel kan också göra behandlingen trött.

Var uppmärksam på strukturen

Skriv alltid enligt en struktur. Börja din text med en kort introduktion, men om du är osäker på vad du ska skriva din introduktion, skriv den efter att du har slutfört hela texten. Använd stycken för att bryta dina fakta till logiskt fristående enheter.

Redigera och korrekturläsa

Även de mest erfarna författarna kan inte skriva en perfekt text på en gång. Redigera och korrigera alltid din text. Var inte rädd för att ändra vad du redan har skrivit.

Image Courtesy: