Vad är Monorail och Metro Rail - Skillnad Mellan

Vad är Monorail och Metro Rail

Som monorail och tunnelbana järnvägen är två populära transportformer i världen idag, veta vad som är monorail och tunnelbana järnväg och skillnaden mellan dem är att få intresse bland allmänheten. Transport är en viktig del i människans liv. Som en följd av dess betydelse har samhället genomfört olika former av kollektivtrafik som människor kan använda när de handlar om sitt dagliga liv. Bland bussen och tågen i vardagen har ny teknik introducerat tunnelbana och monorails för större allmänhetens bekvämlighet. Men hur skiljer de sig från varandra?

Vad är en monorail?

Monorail kan beskrivas som en järnväg eller fordon som reser på en sådan järnväg, där banan består av en järnväg. Det är typiskt förhöjt, men de kan också springa i klass, under klass eller i tunnelbana. Termen monorail kan också användas för att referera till någon folkmotor som reser längs en sådan järnväg. Monorails används mestadels i flygplatstransfer och medellång kapacitet. Fordon som reser längs sådana skenor är bredare än vägledaren och antingen sträcker sig över det smala vägen eller är avstängda från det. De är ganska lik lätta järnvägsfordon och kan antingen vara bemannade eller unstaffed.

Monorails separeras ofta från trafik och fotgängare. De använder inte strömavtagare och stöds både och styrs via interaktion med samma enstaka stråle. De kan vara ledade enheter, individuella styva fordon eller flera enheter kopplade till tåg. Monorail-passagerare behandlas för solljus och utsikt när man tar monorailen medan möjligheten att se välbekanta landmärken kan ge dem en uppfattning om var de är hela tiden.


Vad är Metro Rail?

Tunnelbana, även känd som snabb transitering, är en högkapacitetsmetod för kollektivtrafik som oftast används i stadsområden. Tunnelbana är avskild i höga järnvägar eller tunnlar bort från vanlig trafik och fungerar exklusivt. Även om vissa tunnelbanor använder guidade gummidäck, magnetisk levitation eller monorail, är de modernaste tunnelbanorna försedda på utvalda linjer mellan stationer som typiskt använder elektriska flertal enheter på järnvägsspåret. De är den mest effektiva metoden för att snabbt transportera ett stort antal människor inom korta avstånd och förbli obestridliga så aktuella.

Världens största tunnelbanesystem med antal stationer och längd av rutter är New York City Subway med 468 hållplatser längs den. De mest trafikerade tunnelbanesystemen kan dock benämnas Seoul Metropolitan Subway, Tokyo tunnelbanesystem och Moskva Metro.

Finns det någon skillnad mellan Monorail och Metro Rail?

Monorail och tunnelbana järnväg är två populära transportformer i världen idag. De är båda järnvägar och kan transportera ett stort antal människor samtidigt. Men de skiljer sig från varandra.

• Med avseende på kapacitet kan tunnelbana transportera tusentals människor medan monorail är mycket mindre med en kapacitet på cirka 700.

• Tunnelbanan är mycket snabbare än monorailen.

• Metroskena använder två skenor att springa. Monorail använder bara en.

• Monorails kan resa även i korta, överbelastade gator medan Metro Rail inte kan resa i överfulla, upptagna gator.

• Monorail förbrukar minimalt utrymme som en följd av dess mindre storlek.

Bilder Courtesy: